اپلیکیشن مدیر شرکت

مدیران شرکت از طریق اپلیکیشن مخصوص مدیران می توانند نمودار خرابی های اعلام شده و سرویس های انجام شده را مشاهده نمایند. همچنین قادر به مشاهده قراردادهای رو به اتمام و قراردادهای فعال، بیمه های رو به اتمام، مبلغ کل قراردادهای فعال، دریافتی های این ماه و مانده بدهی ها را مشاهده نمایند.

این اپلیکیشن محدودیت نصب ندارد و هر تعداد از مدیران یا کارکنان شرکت می توانند با وارد کردن شماره خود در پنل مدیریت Tlift به عنوان مدیر ، اپلیکیشن را نصب و اطلاعات را مشاهده نمایند.

همچنین مدیر قادر خواهد بود سرویس های امروز ، لیست قراردادهای فعال، خرابی های انجام نشده، دریافتی ها از مشتری، زمانبندی سرویس ها و لیست بدهکاران را مشاهده نماید.

امکان اعلام خرابی برای کاربر در این نرم افزار وجود دارد.

کنترل سرویسکار
کنترل سرویس ها و خرابیها در گوشی
مشاهده گزارشات سرویس و مالی
مشاهده بدهکاران

ویژگی های اپلیکیشن مدیر شرکت