اپلیکیشن مدیر ساختمان

مدیر ساختمان در قبل از حضور سرویس کار از حضور وی مطلع شده و تصویر سرویس کار را و زمان تقریبی حضور وی را بر روی اپلیکیشن مدیر ساختمان مشاهده می نماید.

پس از اتمام سرویس، در لحظه از گزارش سرویس بر روی اپلیکیشن خود خبر دار شده، فاکتور را ملاحظه و در صورت تمایل به صورت آنلاین پرداخت می نماید که همان لحظه از حساب وی در نرم افزار مرکزی کسر می گردد. بنابراین مدیر ساختمان دچار اختلاف حساب با شرکت نمی شود زیرا تمام گردش حساب و فاکتورهای خود را بر روی اپلیکیشن مشاهده می نماید.

برای تمدید قرار داد، قرارداد روی اپلیکیشن ارسال و مدیر امضای الکترونیکی زده و برای نرم افزار مرکزی ارسال می نماید.

زمانی که اعلام خرابی آنلاین توسط مدیر ساختمان انجام می گردد، این اعلام خرابی برای سرویس کار یا تعمیرکار مخصوص ساختمان، مدیر پشتیبانی و نرم افزار مرکزی ارسال می گردد.

پرداخت آنلاین
ثبت پرداختی
مشاهده عکس سرویسکاران
تمدید قراداد آنلاین
امتیاز دهی به سرویسکاران
اعلام خرابی آنلاین
آلارم دریافت اتمام قراداد و بیمه

ویژگی های اپلیکیشن مدیر ساختمان