اپلیکیشن مدیر شرکت

مدیران شرکت از طریق اپلیکیشن مخصوص مدیران می توانند نمودار خرابی های اعلام شده و سرویس های انجام شده را مشاهده نمایند. همچنین قادر به مشاهده قراردادهای رو به اتمام و قراردادهای فعال، بیمه های رو به اتمام، مبلغ کل قراردادهای فعال، دریافتی های این ماه و مانده بدهی ها را مشاهده نمایند.

این اپلیکیشن محدودیت نصب ندارد و هر تعداد از مدیران یا کارکنان شرکت می توانند با وارد کردن شماره خود در پنل مدیریت Tlift به عنوان مدیر ، اپلیکیشن را نصب و اطلاعات را مشاهده نمایند.

همچنین مدیر قادر خواهد بود سرویس های امروز ، لیست قراردادهای فعال، خرابی های انجام نشده، دریافتی ها از مشتری، زمانبندی سرویس ها و لیست بدهکاران را مشاهده نماید.

امکان اعلام خرابی برای کاربر در این نرم افزار وجود دارد.

اپلیکیشن مدیر شرکت - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور

ویژگی اپلیکیشن مدیر شرکت

 • مشاهده نمودار خرابی های اعلام شده( 12 ماه آخر)
 • مشاهده نمودار سرویس های انجام شده ( 12 ماه آخر)
 • مشاهده تعداد قراردادهای رو به اتمام
 • مشاهده تعداد قراردادهای فعال
 • مشاهده مبلغ کل قراردادهای فعال
 • مشاهده دریافتی این ماه
 • مشاهده مانده بدهی ها
 • مشاهده بیمه های رو به اتمام
 • مشاهده لیست سرویس های امروز
 • مشاهده لیست قراردادهای فعال
 • مشاهده لیست خرابی های انجام نشده
 • اعلام خرابی توسط اپلیکیشن مدیر
 • مشاهده لیست دریافتی از مشتری
 • امکان مشاهده زمانبندی مشتری بر اساس تاریخ
 • امکان تغییر سرویس کار توسط مدیر
 • مشاهده جزئیات بدهی مشتریان
اپلیکیشن مدیر شرکت - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر شرکت - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر شرکت - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر شرکت - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
سوال و جواب در محیط واتس آپ
ارسال به واتس آپ تی لیفت