اپلیکیشن مدیر ساختمان

مدیر ساختمان در قبل از حضور سرویس کار از حضور وی مطلع شده و تصویر سرویس کار را و زمان تقریبی حضور وی را بر روی اپلیکیشن مدیر ساختمان مشاهده می نماید. 

پس از اتمام سرویس، در لحظه از گزارش سرویس بر روی اپلیکیشن خود خبر دار شده، فاکتور را ملاحظه و در صورت تمایل به صورت آنلاین پرداخت می نماید که همان لحظه از حساب وی در نرم افزار مرکزی کسر می گردد. بنابراین مدیر ساختمان دچار اختلاف حساب با شرکت نمی شود زیرا تمام گردش حساب و فاکتورهای خود را بر روی اپلیکیشن مشاهده می نماید.

برای تمدید قرار داد، قرارداد روی اپلیکیشن ارسال و مدیر امضای الکترونیکی زده و برای نرم افزار مرکزی ارسال می نماید.

زمانی که اعلام خرابی آنلاین توسط مدیر ساختمان انجام می گردد، این اعلام خرابی برای سرویس کار یا تعمیرکار مخصوص ساختمان، مدیر پشتیبانی و نرم افزار مرکزی ارسال می گردد.

اپلیکیشن مدیر ساختمان - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور

ویژگی اپلیکیشن مدیر ساختمان

 • مشاهده صورت حساب به صورت کلی و جزئی
 • مشاهده مشخصات قرارداد
 • مشاهده مشخصات بیمه نامه
 • مشاهده یادآوری برای به اتمام رسیدن تاریخ قرارداد و بیمه نامه
 • مشاهده یادآوری برای سررسید چک و اقساط
 • مشاهده پیام هماهنگی برای حضور در ساختمان
 • مشاهده فاکتور قطعات
 • اعلام خرابی
 • مشاهده گزارشات کامل کاری شامل سرویس ها و خرابی های انجام شده
 • مشاهده فاکتور قطعات
 • امتیاز و نظر سنجی راجع به نحوه عملکرد سرویس کار
 • مشاهده عکس و مشخصات سرویس کار اعزامی
 • امکان تمدید قرارداد و ثبت امضای الکترونیکی مدیر و ارسال برای نرم افزار مرکزی
 • امکان تماس با شرکت و مسئول ساختمان از طریق اپ
 • امکان پرداخت آنلاین بدهی
اپلیکیشن مدیر ساختمان - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر ساختمان - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر ساختمان - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
اپلیکیشن مدیر ساختمان - نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور
سوال و جواب در محیط واتس آپ
ارسال به واتس آپ تی لیفت